MEB Yurtdışı ğretmenlik Yeterlilik Sınavına hazırlık uygulamamız, siz değerli kullanıcılarımızın yoğun alışma temposunda i eriğe kolayca ulaşabilmeniz ama lanarak tasarlanmış bir mobil uygulamadır Resmi Gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri dikkate alınarak hazırlanmıştır Uygulama Sayesinde,MEB Sertifika İşlemleri T m Kurumların Dikkatine zel Eğitim Semineri Yurtdışı Okutmanlık Sınavı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı G revlendirme Listesi M d rl ğ m ze Ulaşan OkullarBAOKK kapsamında yurt dı ında g revlendirme en fazla 2 iki kez yapılır Yurt dı ında g revlendirilen din g revlileri 6 altı ay fiilen g rev yapmadan kendi isteğine bağlı olarak yurt i i g revlerine d nemezler Aylıksız izinde olan din g revlileri de bu sınava ba vurabileceklerdirMill Eğitim Bakanlığı A ık ğretim LisesiYetişkinler Okuma Yazma Programı Hayat Boyu ğrenme Kurumları Y netmeliği Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Y nerge Kursların D zenlenmesi Kursiyer Sayısı Sınavın Uygulanması Kurslarda ğretici G revlendirilmesi ğrenim Belgeleri Seviye Tespit Sınavı Seviye Tespit Sınavı D zeltmePersonel Hizmetleri Şubesi Atama G revlendirme Personel Hizmetleri Şubesi zl k Personel Hizmetleri Şubesi Hukuk ve Mevzuat ğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Hizmetleri Şubesi Temel Eğitim Şubesi Orta ğretim Şubesi Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesirnek Formlar ve Dilek eler MİA Atama ve Yerdeğiştirme Talep Formu MİA Değerlendirme Raporu Formu MİA zel Durum Tespit Formu Mal Bildirimi Formu G venlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Kamu G revlileri Etik S zleşmesi Kurumlar Arasında Naklen Ataması Yapılacak Personele Ait Form Personel ve Kadro Kayıta Yargı İl nları b Artırma, Eksiltme ve İhale İl nları c eşitli İl nlar – T C Merkez Bankasınca Belirlenen D viz Kurları ve Devlet İ Bor lanma Senetlerinin G nl k Değerleri Resm Gazete nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple …HİZMET’İN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA S RESİ EN GE 1 657 Sayılı Kanuna tabi personel ile 4 B, 4 C, cretli ve vekil olarak g rev yapan personelin maaş, ek ders creti, ge ici ve s rekli g rev yollukları 1 Atama Kararnamesi ve personel nakil bildirimi 2 G revlendirme onayları 4 Ek Ders cretig revlendirme s relerinin uzatılması ile izinlerin kullanılmasına ilişkin esas ve usuller Komisyonca belirlenir Bu Karar uyarınca Komisyona verilmiş olan g revler ile diğer hususların y r t lmesine ilişkin olarak Komisyonun alışma esas ve …g revlilerinden yurt dıına g revlendirme aamasında, Fransızca dil belgesi istenen b lge i in DELF amp DALF sınavından en az B1 d zeyinde Fransızca Almanca dil belgesi istenen b lge i in ise TestDaF, DSD II, TELC Deutsch, SD veya Goethe Institut sınavlarının herhangi birinden en az B1 d zeyinde Almanca dil belgesi istenmektedir2 days ago nbsp 2022 yılı MEB kurumlarına yeniden y netici g revlendirme takvimine g re, yeniden y netici g revlendirme kapsamında İl Değerlendirme komisyonu tarafından m d r, m d r başyardımcısı ve m d r yardımcısı olarak aynı veya farklı eğitim kurumlarında yeniden g revlendirileceklerin değerlendirilmesi 18 29 Nisan 2022 tarihleri arasında yapıldıM d r Yardımcısı 0 258 234 2005 G nder SORUMLU OLDUĞU BİRİMLER Y ksek ğretim ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri 1 Yurtdışı ğretmen G revlendirme İnsan Kaynakları Y netimi 1 ğretmen Y netici Atama ‹ › Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No174 1 Merkezefendi Denizli 0 258 234 20 00 0 2581 Herhangi bir niversitenin yurtdışı niversitelerden mezun olanlar i in denklik belgesi gerekmektedir eğitim fak ltesi mezunları 2 Herhangi bir niversitenin eğitim fak ltesi dışındaki fak ltelerden mezun olanlar, Formasyon Belgesine Sahip olanlar 3 Okul ncesi i in ocuk Gelişimi Lisans veya nlisans Muzunu olanlar,Yurtdışı G rev Yerlerinin İlanı 21– 25 Mart 2016 Mill Eğitim Bakanlığı Avrupa Grubu ğretmenlerinin Yurtdışı G reve Uyum Semineri Mayıs, Haziran 2016 Mill Eğitim Bakanlığı Asya grubu ğretmenlerinin Yurtdışı G reve Uyum Semineri Temmuz, 2016 Mill Eğitim Bakanlığı1 Herhangi bir niversitenin yurtdışı niversitelerden mezun olanlar i in denklik belgesi gerekmektedir eğitim fak ltesi mezunları 2 Herhangi bir niversitenin Fen Edebiyat fak ltelerinden mezun olanlar, Formasyon Belgesine Sahip olanlar 3 Okul ncesi i in ocuk Gelişimi Lisans veya nlisans Muzunu olanlar,Yurt Dışında G revlendirilecek ğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği M lakatı Başvuru Kılavuzu 2017 kapsamında yurt dışında g revlendirilmeye hak kazanan ğretmenlerin, ilgili kılavuzun Mazeret Dilek eleri başlıklı 7 6 maddesi uyarınca g revlendirme sırasında dikkate alınması gereken durumlara eşi yurt dışında olanların eş durumu28 Ağustos 2022 21 51 590 2022 2022 EĞİTİM ĞRETİM YILI CRETLİ ĞRETMEN BAŞVURULARI İlimiz Tarsus İl esindeki Okul Kurumlarda g rev yapan sınıf ve branş ğretmenlerinden askere giden, cretsiz izne ayrılan ve raporlu olanlar ile Bakanlığımızca ğretmen ataması yapılmayan okullardaki derslerin boş ge memesiy netmelİk h k mlerİne tabİ tutulmaksizin m d r olarak g rev yaptiklari okula g revlendİrme talebİ 38 kb yurtdışı s rekli g rev 13, 93 kb y r tmeyİ durdurma kararinin nasil uygulanacaĞi 25, 5 kbMEB g revlendirme iptali burbu53, 29 Nisan 2022 de konuyu a tı, 623 kez okundu 2 cevap burbu53 29 Nisan 2022 14 07 Acilll siraangisip, 29 Nisan 2022 de konuyu a tı, 1, 531 kez okundu 11 cevap yorguntarih i 29 Nisan 2022 13 05 Yerleşme S resi Aslibasak98, 28 Nisan 2022 de konuyu a tı, 720 kez okundu 6 cevap Aslibasak98 29 NisanY netici G revlendirme Takvimi Şubat 2016 D nemi İlk Atanan ğretmenlerden İstenen Belgeler Yurtdışı ıkış İşlemleri 2015 2016 TEOG Ortalamaları Ekteki Forma Doldurularak pasinler25 meb gov tr atılması10 Yeniden g revlendirme başvurularının elektronik ortamda alınması E Posta karabukmem meb gov tr E Posta bilgi karabuk gov tr KARAB K VALİLİĞİ 7 Yurtdışı Tedavi Giderleri İlgili B y kel ilik Eğitim Muşavirliği YazısıAtama, g revlendirme ile iptallere ilişkin iş ve işlemleri y r tmek, 1416 sayılı quot Ecnebi Memleketlere G nderilecek Talebe Hakkında Kanun quot kapsamında Bakanlık adına yurtdışında ğrenim g ren ve zorunlu hizmete tabi olanların atama ve yapılan atamanın iptaline ilişkin işlemleri y r tmek Yapılan atama ve g revlendirmeMEB Y netici ve ğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar 2 G revlendirme tebliğatı başvuru mod l nde yer alan telefon numarasına yapılacaktır Bu sebeple telefon numaralarının kesinlikle doğru olması gerekmektedir ve Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi 2 N fus c zdan fotokopisiDestek Hizmetleri 1 27 Nisan 2022 09 01 3306 DESTEK HİZ ŞUBE M D RL Ğ ULAŞIM SOSYAL TESİSLER SANTRAL 1 Satın alma teklifleri ve oto tamirleri ile ilgili teklif ve keşifleri ıkarmak, imza işlemlerinin takibi ile ilgili kurum ve kurullara tekliflerini hazırlamak, 2 ğretmenevleri, sosyal tesisler ve lojmanlar ile33 Maddeyle G revlendirme Bilgi Formu 33 Madde Araştırma G revlisi S re Uzatma Formu 38 Madde G revlendirilmesi Bilgi Formu Yurtdışı Etkinliklerine Katılım Formu Teknokent G revlendirme Y nergesi 1 Ekim 2022 den İtibaren Teknokent G revlendirmelerinde Yapılacak İşlemler 1 Ekim 2022 den İtibarenYurt Dışında G revlendirilecek ğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği M lakatı Başvuru Kılavuzu 2017 kapsamında yurt dışında g revlendirilmeye hak kazanan ğretmenlerin, ilgili kılavuzun Mazeret Dilek eleri başlıklı 7 6 maddesi uyarınca g revlendirme sırasında dikkate alınması gereken durumlara eşi yurt dışında olanların eş durumuT C Milli Eğitim Bakanlığı Kahramankazan İl e Milli Eğitim M d rl ğ Fatih Mah Ankara Cad H k met Konağı 06980 KAHRAMANKAZAN ANKARA 0 312 814 14 49 0 312 814 27 32G revlendirme Haberleşme G venlik İlk Yardım Arama Kurtarma Beslenme İaşe Barınma İbate Acil Yardım denek Tahsisi denek Tahsisi S re Uzatımı Yurti i Ayni Yardım Yurtdışı Ayni Yardım Yurtdışı Nakdi Yardım Yardım Kampanyası Yurti i Afet ve Acil Durum Ekip ve Ekipmanları Acil Kurtarma ve Yardım İtfaiye Sivil SavunmaE Posta antakya meb gov tr E Posta antakya meb gov tr Faks 0326 227 69 69 Faks Telefon 0326 227 68 68 Telefon ğretmen G revlendirme Diploma denklik belgesi Yurtdışı okullarından mezun olanlardan veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk m racaat yerine ya da ikinci m racaat2022 2022 CRETLİ ĞRETMENLİK BAŞVURUSU 20 Ağustos 2022 16 11 265 2022 2022 EĞİTİM ĞRETİM YILI CRETLİ ĞRETMEN BAŞVURULARI İlimiz Merkez İl esindeki Okul Kurumlarda g rev yapan sınıf ve branş ğretmenlerinden askere giden, cretsiz izne ayrılan ve raporlu olanlar ile Bakanlığımızca ğretmen atamasıHaberler Din ğretimi Genel M d rl ğ İHO M d rleriyle “Eğitim Y netimi Semineri”nde Bir Araya Geldi 8 Haziran 2016 10 23 3149 lkemizin d rt bir yanından doksan altı imam hatip ortaokulu m d r n n katıldığı Eğitim Y netimi Semineri, 30 Mayıs 03 Haziran 2016 tarihleri arasında Rize ayeli Hizmeti i EğitimBu evrak g venli elektronik imza ile imzalanmıştır https evraksorgu meb gov tr adresinden a472 e203 3021 a532 c588 kodu ile teyit edilebilir T C MİLL EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı 10903426 841 99 E 19109576 06 10 2019 Konu Yurtdışı Ge ici G rev Yollukları Taşra DAĞITIM YERLERİNEDuyurular Resim Başlık Tarih G NCELLENDİ 2022 Yılı Yeniden Y netici G revlendirme M nhal Boş Listeleri 2022 Yılında Bulunduğu Kurumda 4 ve 8 Yıllık G rev S resini Tamamlayan Y neticilerin Listesi 2022 YILI MTSK BAŞVURU İŞLEMLERİYurt i inde g revlendirmeler iki şekilde ger ekleştirilmektedir S rekli g rev ve ge ici g rev olmak zere bu iki g revlendirmede farklı unsurlar kullanılarak bir yolluk hesaplanmaktadır Bu yolluğu daha kolay hesaplamanız adına hazırladığımız Yolluk Harcırah Hesaplama aracını kullanarak kolayca hesaplama yapabilirsinizG revlendirme Kriterleri Eğitim Fak ltesi Mezunları, Fen Edebiyat Fak ltesi ve Lisans Mezunları Formasyon Eğitimi Alanlar Yurtdışı okullardan mezun olanlar i in Varsa Orta ğretim Alan ğretmenliği Tezsiz Y ksek Lisans veya Pedagojik Formasyon belgesiDaha nce Mesleki Yeterlilik Belgesi SRC sınavlarında g rev aldım Şifre Şifre TekrarRehberlik ve Denetim Bilgi İşlem Sistemi Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında y r t len rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme ile inceleme, soruşturma ve n inceleme verilerinin y netildiği sistemdirHasta bireylerin ks rmeleri aksırmaları ile ortama sa ılan damlacıkların solunması ile bulaşır Hastaların solunum par acıkları ile kirlenmiş y zeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan y z, g z, burun veya ağıza g t r lmesi ile de vir s alınabilir Kirli ellerle g z, burun veya ağıza temas etmek risklidir2 days ago nbsp 2022 yılı MEB kurumlarına yeniden y netici g revlendirme takvimine g re, yeniden y netici g revlendirme kapsamında İl Değerlendirme komisyonu tarafından m d r, m d r başyardımcısı ve m d r yardımcısı olarak aynı veya farklı eğitim kurumlarında yeniden g revlendirileceklerin değerlendirilmesi 18 29 Nisan 2022 tarihleri arasında yapıldıIBAN g ncellemesi yapmak isteyen personel https mebbis meb gov tr adresine kişisel MEBBİS hesabına giriş yapar ve a ılan ekranda MEBBİS bağlığı altından kişisel hesabını T C kimlik numaralı se er A ılan kişisel MEBBİS ekranından nce “Sınav İşlemleri Mod l ” ve sonra “IBAN G ncelleme” se ilirAnkara niversitesi Beşevler 10 Yıl Yerleşkesi Uluslararası Merkez 06100 Tandoğan Ankara T RKİYE Tel 90 312 212 60 40 2294 to 2299 Fax 90 312 380 03 33 E Mail erasmus ankara edu tr ANKARA NİVERSİTESİ BİDMİLL EĞİTİM BAKANLIĞI Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Ankara, 2014 SUNUŞ Denetim kamu kurumlarında anayasal ve yasal er eve ile belirlenen ama , temel ilke ve hedeflere ulaşmak i in faaliyetlerin uygunluk, doğruluk, d zenlilik, verimlilik, ekonomiklik, etkinlik bağlamında objektif, ge erli, g venilir l tlerle karşılaştırılması, evrensel ve ulusalmeb k12 tr Uzantılı e posta Adreslerinin Kullanılması Resmi zel T m Ortaokul Orta ğretim M d rl klerinin Dikkatine ARGE G revlendirme İl emizde G rev Yapan T m ğretmenlerin Dikkatine 15 Fen Araştırma Projeleri Yarışması T m Ortaokul ve Lise M d rl klerinin Dikkatine Yurtdışı ıkışMilli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Y netici G revlendirme Y netmeliği Meslek ve Teknik Eğitim Genel M d rl ğ Kamu Spotu Ek Dersler Hakkında 24 Nisan 2017 TEOG SINAVI TOPLANTISI Ortak Sınav TEOG ğretmen G revlendirilmeleri HkVan 1 İdare Mahkemesinin 2019 149 E , 2020 1043 K sayılı ve 20 04 2020 tarihli kararıyla Sendikamız yesinin, T BITAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı’na hak kazanması zerine bursun kullanılabilmesi i amp cceBir Bankadan Daha Fazlası Ziraat Bankası olarak, ge mişte olduğu gibi g n m zde de T rkiye nin bankacılık sekt r n şekillendirmeye devam ediyoruzMEB Sertifikası 2015 2019 Stratejik Planların Onaylanması Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Y netici G revlendirme Kılavuzu Geleneksel ocuk Oyunları Resmi zel İlkokulların DikkatineAtama G revlendirme 17 3 3 İşten Ayrılma 18 3 4 Kurslarda Verilen Eğitimin Amacı, Sertifika Sınıfları ve S releri 18 Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında y r t len rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme ile inceleme, soruşturma ve n inceleme verilerininDenetim Emri Yapılacak rehberlik ve denetimle ilgili olmak zere Rehberlik ve Denetim Başkanlığının Bakanlık, Maarif M fettişleri Başkanlıklarının ise Valilik Onayı’na dayalı olarak hazırladıkları ve ilgili maarif m fettişlerine verdikleri duyurdukları rehberlik ve denetim işlevine ait g revlendirme talimatıdır31 Maddeye G re G revlendirilen Yarı Zamanlı ğretim Elemanlarının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa G re Prim Tahakkuk ve Prim Bildirimlerinin Yapılması MEB ğretmenlik Uygulaması Ek Ders cretleri ODT Anaokulu ğretmenleri Ders cretleri İkinci ğretim Balgat Meslek Y ksek OkuluMEB Strateji Geliştirme Dairesinin 23 02 2011 tarih ve 2011 11 sayılı Genelgesi 1 Maliye Bakanlığı 2 Mersin Deftardarlığı Bilgi Alışverişi MEB Strateji Geliştirme Dairesinin 23 02 2011 tarih ve 2011 11 sayılı Genelgesi 841021700 Bakım Onarım İşlerinin Elektronik ve …Atamalar, İA 101 1416 sayılı Kanun uyarınca MEB Hesabına niversitemiz ve Diğer niversiteler Adına Giden ğrencilerin Atanması İş Akış S recine g re yapılır FR 0605 Yurtdışı G revlendirme Faaliyet Raporu FR 0738 Ders G revlendirme Formu 2547 S K 31 ve 40 a c d Mad ile 657S K 89 madG revlendirme belgelerini İş g venliği uzmanlığı g revlendirme belgesi İş yeri hekimliği ve g revlendirme belgesi –varsa alışanların mesleki eğitim belgeleri alışanların İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl s reyle kişisel sağlık dosyalarını, İSG eğitim kayıtlarınıA ıklama Engelli ğretmen olarak alışanların MEB Atama ve Yer Değişikliğine dair yayınladığı yazı veya y nergeleri de takip etmesi gerekmektedir EKPSS ile ğretmen olarak ataması yapılanlar, engellilik sağlık kurul raporunu almış oldukları hastaneden “ ğretmen olabileceklerine dair sağlık kurul raporu durumğretmen ocuğuna ayrılan 5’lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan ğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında alışan diğer eğitim personeli ocukları i in kullanılır, buna rağmen dolmaması halinde kalan kontenjan 80’lik kontenjana ilave edilirCreated Date 11 10 29 AMğrenim Bilgisi 1999 Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi 2003 Sel uk niversitesi İlahiyat Fak ltesi 2005 Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstit s Tezsiz Y ksek Lisans 2010 Sel uk niversitesi Sosyal Bilimler Enstit s Din Eğitimi ABD Y ksek Lisans 2015 Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstit s Tasavvuf ABDT RKİYE NİN İLK VE TEK WEB TABANLI MERKEZİ MUHASEBE SİSTEMİ ye Numarası Kullanıcı AdıT C Milli Eğitim Bakanlığı Kahramankazan İl e Milli Eğitim M d rl ğ Fatih Mah Ankara Cad H k met Konağı 06980 KAHRAMANKAZAN ANKARA 0 312 814 14 49 0 312 814 27 32OSYM G revli İşlemleri Sistemi Giriş i in BURAYA TIKLAYINIZ SYM GİS Nasıl Kayıt Olunur GİS KAYIT İŞLEMLERİ SYM GİS KAYIT İŞLEMLERİ ğrenci Se me Yerleştirme Merkezi SYM tarafından d zenlenen sınavlarda g rev almak isteyen idareci ğretmen ve hizmetlilerin talep işlemleri internet zerinden online ger ekleştirilmektedirYurtdışı Staj AFS Akademisyenler MEB ’de m d rler değişiyor Milli Eğitim Bakanı MEB Mahmut zer’in g reve başlamasının ardından başlayan atamalar devam ediyor Y netici g revlendirme y netmeliğinde ne değişti Y netici atama takvimi durdurulduSon Sorular ve Cevapları › Kategori zl k İşlemleri › Doğum ncesi Rapor işlemleri 0 Olumlu Oyla Olumsuz Oyla sordu3 sene nce ğretmenimizin ikiz gebeliği dolayısıyla rapor aldı MEBBİS, SGK, Hitap ve Kbs mod llerinde hangi işlemleri yapmak gerekiyor Madde madde anlatımı olursa sevinirim 1 Cevaplandı 0 Olumlu Oyla Olumsuz Oyla Admin Destek cevapladı3 …YURTDIŞI ĞRETMENLİK SIK SORULAN SORULAR M LAKAT SONRASI Değerli ğretmenlerimiz M lakat sonu larını beklediğimiz bu s re te sayfamızda merakM d r Olarak G revlendirme soran kişi ahmet, 1 g n nce Norm Fazlası Ataması soran kişi KEZİBAN TUĞ, 1 g n nce Kurumlar Arası Ge iş Yapabilir miyim soran kişi onur, 1 g n nce Okul aile birliği hesabı kapatma soran kişi abt, 1 g n nce Yurtdışı ğretmenlikte Eşin Zorunlu Hizmet Durumu soran kişi Mehmet Demirci, 7 g n nceAkademik G revlendirme M d rl ğ Formları MEB Yurtdışı Okutmanlık Sınavı Hakkında Hızlı Bağlantılar KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI Akademik Gelişim Programı AGEP İdari Personel Gelişim Programı İGEP BİLGİLENDİRME ğr …Mill Eğitim Bakanlığı Personel Genel M d rl ğBelgeleri teslim etmeyen ğretmenlerin yerine yeniden g revlendirme yapılacaktır G revlendirmeler ilan edildikten sonra aşağıdaki belgeler istenilecektir Diploma veya Mezuniyet veya ıkış Belgesi Aslı ve Fotokopisi Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi Aslı ve …2 days ago nbsp 2022 yılı MEB kurumlarına yeniden y netici g revlendirme takvimine g re, yeniden y netici g revlendirme kapsamında İl Değerlendirme komisyonu tarafından m d r, m d r başyardımcısı ve m d r yardımcısı olarak aynı veya farklı eğitim kurumlarında yeniden g revlendirileceklerin değerlendirilmesi 18 29 Nisan 2022 tarihleri arasında yapıldı2017 Yılı Y netici G revlendirme Y netmeliği ve Kılavuzu Yarışmalar ve Duyurular Yurtdışı Ortakların Uygunluk Durumu M d l ğ m z n konu ile ilgili tarih ve 576856 sayılı yazısı MEB E Posta …Maddesi uyarınca zel Hastanelerde veya Vakıf niversitesi Hastanelerinde g revlendirme işlemlerini yapmak 20 2547 s Kanunun 13 b 4 Maddesi uyarınca g revlendirme işlemlerini yapmak 21 MEB Yurtdışı ğretim G revlisi g revlendirilme işlemlerini yapmak 22 TEKNOPARK G revlendirme işlemlerini yapmak 23Bitlis İl Milli Eğitim M d rl ğ Sınavsız Atama Sonu Listesi 2022 2022 2022 Eğitim ğretim Yılında Takvim Dışı cretli Usta ğretici Başvurusu Tatvan İl e Milli Eğitim M d rl ğ E Sınav Uygulama Sertifikasına Başvuran Personel Uygulama Ve Yazılı Puan Sonu ları26 Yurtdışı G revlendirme MEB 27 Lisans st Eğitimde Azami S reler 28 ncelikli Alanlardaki Araştırma G revlileri 29 Araştırma G revlisi Ders Verme 30 Tıp ve Sağlık Bilimleri Asgari l tler 31 T rk Dili Edebiyatı, Tarih ve Hukuk Asgari ğretim yesi 32 Lisans st Programlar Asgari ğretim yesirnek Toplu cret Onayı 2022 Yılı Alan Değişikliği Duyurusu D GEP Y GEP FALİYETLER ve EYLEMLER İl emiz İmam Hatip Ortaokulları ve Liselerine ait Y GEP, D GEP ile ilgili Ekim, Kasım 2022 aylarında ger ekleştirilen eylemlere ulaşmak i im aşağıdaki linklere tıklayınızYurtdışı Teşkilatına s rekli g revle atanacak personel ile ilgili iş ve işlemleri y r tmek, Bilgi Edinme, BİMER ile soru g revlendirme ve iptaline ilişkin iş ve işlemleri y r tmek Title Microsoft Word MERKEZ ATAMA ALIŞMA BİRİMİ G REV DAĞILIMI docx01 Dil Kursu Başlama Formu 02 Dil Kursu Ek S re Talep Formu 03 Dil Kursu Tamamlama ve Master Başlama Formu 04 Dil Kursu Tamamlama ve Doktora Başlama Formu 05 Ek S re Talep Formu 06 ğrenim Planı Taslağı 07 ğrenim Tamamlama ve G rev Tamamlama Formu 08 Seminer Konferans Toplantı Katılım FormuYurt Dışında G revlendirilecek ğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği M lakatı Başvuru Kılavuzu 2017 kapsamında yurt dışında g revlendirilmeye hak kazanan ğretmenlerin, ilgili kılavuzun Mazeret Dilek eleri başlıklı 7 6 maddesi uyarınca g revlendirme sırasında dikkate alınması gereken durumlara eşi yurt dışında olanların eş durumug revlendirme yazıları, h Gayrimenkul satın alınmasına, kiralanmasına ve satışına dair onaylar , ı M steşarın bizzat imzalamayı uygun g rd ğ yazılar yurtdışı aylıksız izin ile ilgili yazı ve onayları, n Ba kanlık merkez ve yurtdışı teşkila tında …4 aylık enflasyon rakamlarına g re memurların alacağı zam oranı Kamudan Haber 1 g n nce Nisan ayı enflasyon rakamları a ıklandı Veliler dikkat Okullarda kayıt takvimi değişti Tabelaya Hareket eken Yurdumdan ğretmen Manzaraları MEB Personel 2 g n nce MEB e ge ersiz engelli raporu ile atanma iddiasında sonuVekil ve cretli ğretmen g revlendirme işlemleri, Dilek e, Mezuniyet Belgesi, KPSS 10 30 dakika 9 Burs ve Yurt İşlemleri i in başvurular, Bursluluğu Kazananların Bursluluklarının onaylanması ile Bursluluktan Parasız Yatılılığa, Parasız Yatılılıktan Bursluluğa Ge iş işlemlerinin onaylanması 1 Aile Durum BeyannamesiHayat Boyu ğrenme Kurumları Y netmeliği Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Y nerge Kursların D zenlenmesi Kursiyer Sayısı Sınavın Uygulanması Kurslarda ğretici G revlendirilmesi ğrenim Belgeleri Seviye Tespit Sınavı Seviye Tespit Sınavı D zeltme Ek …Y ksek ğretim ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri 1 Yurtdışı ğretmen G revlendirme Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No174 1 Merkezefendi Denizli 0 258 234 20 00 0 258 234 21 07Yetişkinler Okuma Yazma Programı Hayat Boyu ğrenme Kurumları Y netmeliği Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Y nerge Kursların D zenlenmesi Kursiyer Sayısı Sınavın Uygulanması Kurslarda ğretici G revlendirilmesi ğrenim Belgeleri Seviye Tespit Sınavı Seviye Tespit Sınavı D zeltmeYurtdışı Teşkilatının Avans Kredi ve Mahsup Dosyaları İlgili Birimde 5 yıl Sayıştayda İlamı Kesinleşmesi Şartıyla 66 GAP Projesi ile ilgili Dosyalar İlgili Birimde 5 yıl 67 Milli G venlik Siyaseti ile ilgili Yazışmalar Dosyası İlgili Birimde 5 yıl, Bakanlık Arşivinde S resiz 68Mill Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına Y netici Se me ve G revlendirme Y netmeliğinde değişiklik yapıldı 5 Şubat 2022 13 31 5977 MEB Y netici Atama Y netmeliğinde Değişiklik Yapıldı Değişen y netmelik 5 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete de yayımlandı Y netici Se me ve G revlendirme Y netmeliğiYurtdışı Eğitim G n n Yazısı M d r yardımcılığına g revlendirme MEB Y netici ve ğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 22 Maddesine g re yapıldığına g re bu ğretmen ‘asaleten m d r yardımcılığına atanma şartlarını taşıyor’ demektir Bu durumda kendisine asaleten m d ra Yargı İl nları b Artırma, Eksiltme ve İhale İl nları c eşitli İl nlar – T C Merkez Bankasınca Belirlenen D viz Kurları ve Devlet İ Bor lanma Senetlerinin G nl k Değerleri Resm Gazete nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple …g revlilerinden yurt dıına g revlendirme aamasında, Fransızca dil belgesi istenen b lge i in DELF amp DALF sınavından en az B1 d zeyinde Fransızca Almanca dil belgesi istenen b lge i in ise TestDaF, DSD II, TELC Deutsch, SD veya Goethe Institut sınavlarının herhangi birinden en az B1 d zeyinde Almanca dil belgesi istenmektedir2022 2022 EĞİTİM ĞRETİM YILI 1 D NEM CRETLİ ĞRETMEN BAŞVURULARI İl emizdeki Okul Kurumlarda g rev yapan sınıf ve branş ğretmenlerinden askere giden, cretsiz izne ayrılan ve raporlu olanlar ile Bakanlığımızca ğretmen ataması yapılmayan okullardaki derslerin boş ge memesi i in Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel M d rl ğ n nT C Milli Eğitim Bakanlığı Kahramankazan İl e Milli Eğitim M d rl ğ Fatih Mah Ankara Cad H k met Konağı 06980 KAHRAMANKAZAN ANKARA 0 312 814 14 49 0 312 814 27 32MEB Yurtdışı Bursu 8 MEB , Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 1929 tarihli 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere G nderilecek Talebe Hakkında Kanun h k mlerince ğretim yesi yetiştirilmesi ama M E B V E Y K Y U R T D I Ş I LİSANS ST BURSLARI cıyla yurtdışına y ksek lisans ve doktora ğrencileri g ndermektedirğretmen g revlendirme , ilimizden yurtdışına 4 ğretmen g revlendirme , 48 ğrenici yurtdışı işletmelerde kısa d nemli staj faaliyetine ve 24 ğrenici yurtdışı işletmelerde Erasmus Pro 90 365 g n staj faaliyetine, 2025 2026 ğretim yılında 12 ğretmen kurs, 12 ğretmen işbaşı eğitim, yurtdışından ilimize 6Bakanlığımız yurtdışı teşkilatında mahalli katip sekreter g revlendirme ve veya s zleşmelerini yenileme işlemlerinin yapılması AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL M D RL Ğ Yurtdışı Teşkilatı Daire Başkanlığı2019 2020 Eğitim ğretim Yılı Merkez İl e cretli ğretmen G revlendirme Listesi i in TIKLAYINIZ G revlendirmesi yapılanların 13 09 2019 Cuma g n iftlik İl e Milli Eğitim M d rl ğ ne aşağıdaki evraklarla birlikte gelmesi gerekmektedir 4 Yurtdışında eğitim g renlerin Yurtdışı Denklik Belgesi FotokopisiM d r Olarak G revlendirme soran kişi ahmet, 2 hafta nce Norm Fazlası Ataması soran kişi KEZİBAN TUĞ, 2 hafta nce Kurumlar Arası Ge iş Yapabilir miyim soran kişi onur, 2 hafta nce Okul aile birliği hesabı kapatma soran kişi abt, 2 hafta nce Yurtdışı ğretmenlikte Eşin Zorunlu Hizmet Durumu soran kişi Mehmet Demirci, 3 hafta nce1 Dilek e 2 Diploma veya Ge ici Mezuniyet Belgesi Belgelerin aslı g sterilmek kaydıyla fotokopisi 3 Diploma Denklik Belgesi Yurtdışı okullardan mezun olanlar i in 4 Varsa Orta ğretim Alan ğretmenliği Tezsiz Y ksek Lisans veya Pedagojik Formasyon belgesi 5 Kimlik Fotokopisi 6 Sabıka Kaydı2019 okutman ğretim g revlisi yurtdışı g revlendirme kılavuzu Mill Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel M d rl ğ abdigm meb gov tr Yurt Dışında G revlendirilecek ğretim yesi ğretim G revlisi Okutman Se me Sınavı Başvuru Kılavuzu 2019
146 | 7 | 167 | 127 | 197
KANCELARIA  
 

Meb Yurtdışı Görevlendirme

 
         
   

 
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię